Plant of the Future

Welkom op de website van het project Plant of the Future. De procesindustrie verandert in snel tempo. Nieuwe, gedigitaliseerde werkomgevingen gaan ontstaan en zullen invloed hebben op het werk van huidige én toekomstige operators en onderhoudstechnici. Hen optimaal voorbereiden op deze nieuwe werkelijkheid is het doel van het project Plant of the Future. Binnen het project werken onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond samen aan de vernieuwing van onderwijsinhoud en –omgeving. Op deze website is meer informatie te vinden over het project. Lees meer…

Niet gevonden

Sorry, maar je zoekt naar iets dat er niet is.